Avloppsanläggningar kan utföras på många olika sätt. Markförhålladena på platsen samt kommunens regler för området är några parametrar som spelar roll. Vi hjälper dig med nödvändiga kontakter med Miljöenheten som är de som utfärdar tillstånd för enskilda avlopp.
Dränering av husgrund är ett komplicerat arbete och noggrannhet är ytterst viktigt då arbetet skall hålla i många år framöver.
Schakt, grundsättning och installation av vattenburen golvvärme är ett bra exempel på tillfälle där våra huvudkompetenser kombineras för ett kompromisslöst resultat.